• 1
  • 2
  • 3
Dịch vụ công trực tuyến
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ V - Năm 2020
Danh hiệu
Ý kiến nhân dân về các danh hiệu
Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng
Ngọn Hải Đăng
Xây dựng nông thôn mới
Thống kê truy cập
Đang online: 41
Hôm nay: 71
Hôm qua: 248
Tất cả: 1,121,479
- HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO
Hướng dẫn khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm học 2019 - 2020
Biểu mẫu hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2019
Lập dự toán kinh phí thi đua, khen thưởng năm 2020
Biểu mẫu hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2018
Lập dự toán kinh phí thi đua, khen thưởng năm 2019
Biểu mẫu danh sách đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (kèm theo Công văn số 27/HĐTĐKT-NV1)
Mẫu văn bản áp dụng trong hồ sơ, thủ tục khen thưởng (Ban hành kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ)
Biểu mẫu hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua năm 2017
Biểu mẫu lập dự toán kinh phí thi đua, khen thưởng năm 2018
Biễu mẫu báo cáo tổng kết 13 năm thi hành Luật thi đua, khen thưởng (đính kèm văn bản số 24/BTĐKT-HCTH)
1
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tin mới
Liên kết website
Video Xem tất cả PHIM TÀI LIỆU: NGƯỜI VẼ ƯỚC MƠ
Góp ý dự thảo văn bản