• 1
  • 2
  • 3
Đại hội thi đua
Góp ý dự thảo văn bản pháp luật
Ý kiến nhân dân về các danh hiệu
Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng
Ngọn Hải Đăng
Xây dựng nông thôn mới
Thống kê truy cập
Đang online: 39
Hôm nay: 46
Hôm qua: 148
Tất cả: 742,317
- HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO
Biểu mẫu lập dự toán kinh phí thi đua, khen thưởng năm 2018
Biễu mẫu báo cáo tổng kết 13 năm thi hành Luật thi đua, khen thưởng (đính kèm văn bản số 24/BTĐKT-HCTH)
Biểu mẫu báo cáo phục vụ Đoàn thanh tra công tác thi đua - Khen thưởng năm 2017 (Kèm theo công văn số 14/HĐTĐKT-BTĐKT ngày 07/4/2017 cuả Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh)
Biểu mẫu hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua năm 2016 (Kèm theo Công văn số 1721/SNV-BTĐKT)
Biểu mẫu lập dự toán kinh phí thi đua, khen thường năm 2017.
Dự thảo bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã. (Kèm theo Công văn số 192/BTĐKT-HCTH của Ban Thi đua - Khen thưởng)
Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Biểu mẫu khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm học 2015 - 2016. (Ban hành kèm theo công văn số 14/HĐTĐKT-NVII ngày 07/4/2016 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh)
Mẫu Phụ lục I, II (Kèm theo hướng dẫn số 8415/UBND.SNV của UBND tỉnh)
Mẫu đề cương báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016. (Kèm theo hướng dẫn số: 8415/UBND.SNV của UBND tỉnh)
1 2
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tin mới
Liên kết website