• 1
  • 2
  • 3
Dịch vụ công trực tuyến
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ V - Năm 2020
Danh hiệu
Ý kiến nhân dân về các danh hiệu
Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng
Ngọn Hải Đăng
Xây dựng nông thôn mới
Thống kê truy cập
Đang online: 15
Hôm nay: 45
Hôm qua: 248
Tất cả: 1,121,453
- QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Quy trình giải quyết hồ sơ khen thưởng

(10/04/2017)

I. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Các bước

Nội dung

1

T chc, nhân chuẩn b đy đủ hồ sơ theo quy đnh.

2

Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung tỉnh (số 4 Phạm Văn Đồng, thành phố Bà Rịa).

Công chc tiếp nhận h sơ kim tra h sơ:

+ Trưng hp h sơ hp l thì viết giy biên nhn giao cho ngưi nộp (nếu nộp trực tiếp).

+ Trưng hp h sơ thiếu hoc không hp l t ng dn ni np h sơ làm lại theo quy đnh (nếu np trc tiếp). Nếu h kng np trc tiếp mà gửi qua đưng bưu điện t gửi công văn trả li, trả lại hoặc yêu cầu bổ sung theo quy đnh.

3

Ban Thi đua - Khen thưởng tiếp nhận, thẩm định hồ sơ khen thưởng và dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh. Trong quá trình xử lý hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ nội dung theo quy định thì Ban Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản để cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ đầy đủ. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, đơn vị trình khen gửi về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

4

Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật) Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh thông báo đến các đơn vị trình khen biết.

5

Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng tiếp nhận thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và thực hiện thủ tục rút tiền khen thưởng từ kho bạc nhà nước.

6

Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung tỉnh.

Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm trả kết quả cho người đến nhận sau khi tiếp nhận kết quả từ Ban Thi đua - Khen thưởng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30 (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ, Tết).

II. THỜI GIAN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

1. Thời gian đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng:

a) Khen thưởng đột xuất hoặc khen thưởng theo đợt, chuyên đề: 

Thời gian đề nghị khen thưởng trước ngày dự kiến trao thưởng ít nhất 07 ngày làm việc, trường hợp khen đột xuất trước 03 ngày làm việc.

b) Khen thưởng tổng kết năm:

- Thời gian đề nghị khen thưởng trước ngày 15 tháng 01 hàng năm.

Đối với ngành Giáo dục và Đào tạo thời gian đề nghị khen thưởng tổng kết năm học trước ngày 15 tháng 6 hàng năm.

2. Thời gian đề nghị khen thưởng cấp nhà nước theo các đợt sau đây: 

- Đợt 1: trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, đề nghị tặng thưởng danh hiệu "Cờ thi đua của Chính phủ" và danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc".

- Đợt 2: trước ngày 30 tháng 3 hàng năm, đề nghị tặng thưởng Huân chương các hạng, "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ".

- Đợt 3: trước ngày 15 tháng 6 hàng năm, trình hồ sơ của ngành Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chính phủ tặng Cờ và Thủ tướng Chính phủ phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

- Đợt 4: trước ngày 01 tháng 8 hàng năm, trình hồ sơ của ngành Giáo dục và Đào tạo đề nghị Nhà nước tặng thưởng Anh hùng lao động, Huân chương các hạng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài các đợt trên, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ tiếp nhận hồ sơ và xét đề nghị khen thưởng thành tích xuất sắc đột xuất, thành tích theo chuyên đề và các hình thức khen thưởng đặc thù khác.

III. THỜI GIAN THÔNG BÁO KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG

a) Các tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn khen thưởng hoặc đã được cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng (trừ khen thưởng đột xuất), trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi ngày có quyết định khen thưởng, cơ quan thẩm định hồ sơ phải thông báo cho đơn vị trình khen biết.

b) Các tập thể, cá nhân không đủ tiêu chuẩn khen thưởng, trong thời gian 10 ngày làm việc (kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định đồng ý với cơ quan thẩm định), cơ quan thẩm định phải thông báo cho cơ quan, đơn vị trình khen biết.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tin mới
Liên kết website
Video Xem tất cả PHIM TÀI LIỆU: NGƯỜI VẼ ƯỚC MƠ
Góp ý dự thảo văn bản