• 1
  • 2
  • 3
Dịch vụ công trực tuyến
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ V - Năm 2020
Danh hiệu
Ý kiến nhân dân về các danh hiệu
Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng
Ngọn Hải Đăng
Xây dựng nông thôn mới
Thống kê truy cập
Đang online: 8
Hôm nay: 38
Hôm qua: 248
Tất cả: 1,121,446
- SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BAN THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

(08/05/2013)
1. Lãnh đạo Ban:
- Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh có Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban và các Phòng tham mưu giúp việc.
- Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng là Phó Giám đốc Sở Nội vụ và là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban.
- Phó Trưởng ban là người giúp việc Trưởng ban trong một số lĩnh vực công tác do Trưởng ban phân công.
- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Trưởng, Phó các phòng của Ban được thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý cán bộ.
2. Cơ cấu tổ chức Ban Thi đua – Khen thưởng:
Các phòng tham mưu giúp việc cho Trưởng ban, bao gồm:
- Phòng Tổng hợp – Hành chính;
- Phòng Nghiệp vụ thi đua, khen thưởng I;
- Phòng Nghiệp vụ thi đua, khen thưởng II.
 
tochucBTD.JPG

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tin mới
Liên kết website
Video Xem tất cả PHIM TÀI LIỆU: NGƯỜI VẼ ƯỚC MƠ
Góp ý dự thảo văn bản