• 1
  • 2
  • 3
Dịch vụ công trực tuyến
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ V - Năm 2020
Danh hiệu
Ý kiến nhân dân về các danh hiệu
Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng
Ngọn Hải Đăng
Xây dựng nông thôn mới
Thống kê truy cập
Đang online: 30
Hôm nay: 104
Hôm qua: 153
Tất cả: 1,379,995
DANH HIỆU "CÔNG DÂN ƯU TÚ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU"

Nghị quyết về mức chi tiền thưởng cho cá nhân đạt danh hiệu Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020

(23/11/2021)
Ngày 04/8/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về mức chi tiền thưởng cho cá nhân đạt danh hiệu "Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu" năm 2020. Tải Nghị quyết số 24/NQ-HĐND tại đây.
CÁC TIN KHÁC
V/v tặng thưởng danh hiệu "Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu" năm 2022 26/12/2022
V/v lấy ý kiến Nhân dân trên các phương tiện truyền thông về các công dân đề nghị tặng thưởng danh hiệu Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022 26/08/2022
V/v khẩn trương tổ chức việc xét tặng danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” năm 2022. 02/06/2022
V/v triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh 05/04/2022
V/v công bố thủ tục hành chính đặc thù mới ban hành trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nội vụ 18/02/2022
Nghị quyết Quy định về tặng thưởng danh hiệu "Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu" 05/04/2022
V/v góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định về tặng thưởng danh hiệu "Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu" 23/10/2021
V/v góp ý hồ sơ về mức chi tiền thưởng cho cá nhân đạt danh hiệu "Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu" 01/04/2021
V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu" 22/03/2021
Quyết định ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020 23/11/2021
1 2

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tin mới
Liên kết website
Video Xem tất cả PHIM TÀI LIỆU: NGƯỜI VẼ ƯỚC MƠ
Góp ý dự thảo văn bản