• 1
  • 2
  • 3
Dịch vụ công trực tuyến
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ V - Năm 2020
Danh hiệu
Ý kiến nhân dân về các danh hiệu
Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng
Ngọn Hải Đăng
Xây dựng nông thôn mới
Thống kê truy cập
Đang online: 38
Hôm nay: 112
Hôm qua: 153
Tất cả: 1,380,003
DANH HIỆU "CÔNG DÂN ƯU TÚ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU"

V/v góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định về tặng thưởng danh hiệu "Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu"

(23/10/2021)

Căn cứ Điều 120 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015,

Căn cứ Công văn số 245/HĐND-VP ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến về đề nghị xây dựng nghị quyết, trong đó có ý kiến thống nhất với nội dung đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định về tặng thưởng danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” tại Tờ trình số 193/TTr-UBND.

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương:
- Góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định về tặng thưởng danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”;
- Triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân thuộc thẩm quyền quản lý để góp ý 02 dự thảo trên.
Văn bản góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 22 tháng 11 năm 2021 để kịp thời tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Tư pháp thẩm định theo quy định.
Rất mong nhận được sự quan tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương./.

1. Công văn số 1649/SNV-TĐKT của Sở Nội vụ. Tải tại đây.

2. Dự thảo Tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh.Tải tại đây

3. Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh. Tải tại đây

4. Bảng tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị. Tải tại đây.

5. Mẫu Báo cáo thành tích đề nghị tặng danh hiệu "Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu". Tải tại đây

CÁC TIN KHÁC
V/v tặng thưởng danh hiệu "Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu" năm 2022 26/12/2022
V/v lấy ý kiến Nhân dân trên các phương tiện truyền thông về các công dân đề nghị tặng thưởng danh hiệu Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022 26/08/2022
V/v khẩn trương tổ chức việc xét tặng danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” năm 2022. 02/06/2022
V/v triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh 05/04/2022
V/v công bố thủ tục hành chính đặc thù mới ban hành trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nội vụ 18/02/2022
Nghị quyết Quy định về tặng thưởng danh hiệu "Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu" 05/04/2022
V/v góp ý hồ sơ về mức chi tiền thưởng cho cá nhân đạt danh hiệu "Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu" 01/04/2021
V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu" 22/03/2021
Nghị quyết về mức chi tiền thưởng cho cá nhân đạt danh hiệu Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020 23/11/2021
Quyết định ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020 23/11/2021
1 2

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tin mới
Liên kết website
Video Xem tất cả PHIM TÀI LIỆU: NGƯỜI VẼ ƯỚC MƠ
Góp ý dự thảo văn bản