• 1
  • 2
  • 3
Dịch vụ công trực tuyến
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ V - Năm 2020
Danh hiệu
Ý kiến nhân dân về các danh hiệu
Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng
Ngọn Hải Đăng
Xây dựng nông thôn mới
Thống kê truy cập
Đang online: 78
Hôm nay: 89
Hôm qua: 369
Tất cả: 1,365,309
DANH HIỆU "CÔNG DÂN ƯU TÚ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU"

V/v góp ý hồ sơ về mức chi tiền thưởng cho cá nhân đạt danh hiệu "Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu"

(01/04/2021)
Ngày 31 tháng 3 năm 2021, Sở Nội vụ có văn bản số 321/SNV-TĐKT gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương về việc đề nghị góp ý hồ sơ về mức chi tiền thưởng cho cá nhân đạt danh hiệu "Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu".
1. Công văn số 321/SNV-TĐKT của Sở Nội vụ tải tại đây.
2. Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức chi tiền thưởng cho cá nhân đạt danh hiệu "Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu" tải tại đây.
3. Dự thảo đề cương Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức chi tiền thưởng cho cá nhân đạt danh hiệu "Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu" tải tại đây.
4. Dự thảo Báo cáo đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến mức chi tiền thưởng cho cá nhân đạt danh hiệu "Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu" tải tại đây.
5. Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động giải pháp về quy định mức chi tiền thưởng cho cá nhân đạt danh hiệu "Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu" tải tại đây
6. Phụ lục đánh giá tác động của chính sách tải tại đây.

CÁC TIN KHÁC
V/v lấy ý kiến Nhân dân trên các phương tiện truyền thông về các công dân đề nghị tặng thưởng danh hiệu Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022 26/08/2022
V/v khẩn trương tổ chức việc xét tặng danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” năm 2022. 02/06/2022
V/v triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh 05/04/2022
V/v công bố thủ tục hành chính đặc thù mới ban hành trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nội vụ 18/02/2022
Nghị quyết Quy định về tặng thưởng danh hiệu "Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu" 05/04/2022
V/v góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định về tặng thưởng danh hiệu "Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu" 23/10/2021
V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu" 22/03/2021
Nghị quyết về mức chi tiền thưởng cho cá nhân đạt danh hiệu Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020 23/11/2021
Quyết định ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020 23/11/2021
V/v triển khai việc xét tặng danh hiệu "Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu" 19/03/2020
1 2

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tin mới
Liên kết website
Video Xem tất cả PHIM TÀI LIỆU: NGƯỜI VẼ ƯỚC MƠ
Góp ý dự thảo văn bản