• 1
  • 2
  • 3
Dịch vụ công trực tuyến
Góp ý dự thảo văn bản pháp luật
Ý kiến nhân dân về các danh hiệu
Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng
Ngọn Hải Đăng
Xây dựng nông thôn mới
Thống kê truy cập
Đang online: 63
Hôm nay: 44
Hôm qua: 258
Tất cả: 979,789
GIẢI THƯỞNG NGỌN HẢI ĐĂNG
Biểu mẫu đăng ký tham gia giải thưởng "Ngọn Hải đăng" lần thứ XII - Năm 2019
Kế hoạch tổ chức giải thưởng Ngọn Hải đăng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ XII - Năm 2019
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung cùa Quy chế Giải thưởng "Ngọn Hải đăng" tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày 13 tháng 6 năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế Giải thưởng "Ngọn Hải đăng" tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh
Quyết định ban hành Quy chế giải thưởng "Ngọn Hải đăng" tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày 14/8/2017 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Giải thưởng "Ngọn Hải Đăng" tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
1
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tin mới
Liên kết website
Video Xem tất cả PHIM TÀI LIỆU: NGƯỜI VẼ ƯỚC MƠ