• 1
  • 2
  • 3
Dịch vụ công trực tuyến
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ V - Năm 2020
Danh hiệu
Ý kiến nhân dân về các danh hiệu
Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng
Ngọn Hải Đăng
Xây dựng nông thôn mới
Thống kê truy cập
Đang online: 22
Hôm nay: 156
Hôm qua: 203
Tất cả: 1,314,497
GIẢI THƯỞNG NGỌN HẢI ĐĂNG

V/v cho ý kiến về các dự thảo quy định việc xét tặng Giải thưởng “Ngọn Hải đăng” tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

(13/05/2021)
Ngày 07 tháng 5 năm 2021, Sở Nội vụ đã có văn bản số 588/SNV-TĐKT về việc cho ý kiến về các dự thảo quy định việc xét tặng Giải thưởng "Ngọn Hải đăng" tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gửi các sở, ban, ngành; các cơ quan đảng, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.
1. Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng "Ngọn Hải đăng" tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021. Tải tại đây.
2. Dự thảo Quy chế Xét tặng Giải thưởng “Ngọn Hải đăng” tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021. Tải tại đây.
3. Dự thảo Phụ lục Tiêu chí và thang điểm xét chọn Giải thưởng “Ngọn Hải đăng” tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tải tại đây.
4. Dự thảo Tờ trình dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Giải thưởng “Ngọn Hải đăng” tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế Giải thưởng “Ngọn Hải đăng” tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số  21/2017/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tải tại đây.
5. Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Giải thưởng “Ngọn Hải đăng” tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế Giải thưởng “Ngọn Hải đăng” tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số  21/2017/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tải tại đây

CÁC TIN KHÁC
V/v bãi bỏ Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh và Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh 09/01/2022
V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Ngọn Hải đăng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021 10/05/2021
Quyết định tặng Giải thưởng Ngọn Hải đăng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ XII - Năm 2019 11/10/2019
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng xét tặng giải thưởng Ngọn Hải đăng tỉnh lần thứ XII - năm 2019 24/09/2019
Quyết định thành lập Hội đồng xét tặng giải thưởng Ngọn Hải đăng tỉnh lần thứ XII - Năm 2019 24/09/2019
V/v lấy ý kiến nhân dân về về các doanh nghiệp tham gia giải thưởng Ngọn Hải đăng lần thứ XII năm 2019 18/09/2019
Biểu mẫu đăng ký tham gia giải thưởng "Ngọn Hải đăng" lần thứ XII - Năm 2019 05/07/2019
Kế hoạch tổ chức giải thưởng Ngọn Hải đăng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ XII - Năm 2019 05/07/2019
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung cùa Quy chế Giải thưởng "Ngọn Hải đăng" tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 05/07/2019
Quyết định ban hành Quy chế giải thưởng "Ngọn Hải đăng" tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 29/08/2017
1

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tin mới
Liên kết website
Video Xem tất cả PHIM TÀI LIỆU: NGƯỜI VẼ ƯỚC MƠ
Góp ý dự thảo văn bản