• 1
  • 2
  • 3
Dịch vụ công trực tuyến
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ V - Năm 2020
Danh hiệu
Ý kiến nhân dân về các danh hiệu
Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng
Ngọn Hải Đăng
Xây dựng nông thôn mới
Thống kê truy cập
Đang online: 13
Hôm nay: 6
Hôm qua: 2,589
Tất cả: 1,247,716
GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Dự thảo Quyết định ban hành quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân Bà Rịa – Vũng Tàu ưu tú” (lần 2)

(11/03/2019)
Ngày 21/02/2019 UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp thông qua dự thảo Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân Bà Rịa - Vũng Tàu ưu tú” (dự thảo đã được lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, địa phương và Sở Tư pháp). Tại cuộc họp, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục có ý kiến đóng góp đối với dự thảo Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân Bà Rịa - Vũng Tàu ưu tú”. Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Thi đua - Khen thưởng nghiên cứu hoàn thiện dự thảo Quy chế trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các đơn vị, địa phương tại cuộc họp.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng đã nghiên cứu sửa đổi, bổ sung dự thảo Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân Bà Rịa - Vũng Tàu ưu tú”.

Ban Thi đua - Khen thưởng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có ý kiến góp ý đối với dự thảo Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân Bà Rịa - Vũng Tàu ưu tú” và gửi về trước ngày 20/3/2019, để Ban hoàn chỉnh trình UBND tỉnh.

Tải dự thảo Quyết định ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân Bà Rịa - Vũng Tàu ưu tú” - lần 2 tại đây.
CÁC TIN KHÁC
V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các cụm, khối thi đua thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 05/05/2020
Về việc góp ý quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng ở cấp huyện, cấp xã. 02/08/2019
V/v góp ý dự thảo dự án Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) và dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ... 17/07/2019
V/v góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế Giải thưởng "Ngọn Hải đăng" tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 08/04/2019
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 24/10/2017
Dự thảo Quy chế giải thưởng "Ngọn Hải đăng" tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 20/04/2017
Dự thảo Quyết định ban hành quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân Bà Rịa – Vũng Tàu ưu tú” 04/04/2017
1

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tin mới
Liên kết website
Video Xem tất cả PHIM TÀI LIỆU: NGƯỜI VẼ ƯỚC MƠ
Góp ý dự thảo văn bản