• 1
  • 2
  • 3
Đại hội thi đua
Góp ý dự thảo văn bản pháp luật
Ý kiến nhân dân về các danh hiệu
Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng
Ngọn Hải Đăng
Xây dựng nông thôn mới
Thống kê truy cập
Đang online: 24
Hôm nay: 145
Hôm qua: 129
Tất cả: 935,245
GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Dự thảo Quyết định ban hành quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân Bà Rịa – Vũng Tàu ưu tú”

(04/04/2017)
Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 08/02/2017 của UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, trong đó quy định một số nhiệm vụ cụ thể trong năm 2017  là ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân Bà Rịa - Vũng Tàu ưu tú”.

Trên cơ sở quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và căn cứ vào tình hình thực tế của tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã nghiên cứu xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân Bà Rịa - Vũng Tàu ưu tú”.

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có ý kiến đóng góp đối với dự thảo văn bản và gửi về trước ngày 13/4/2017 để Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổng hợp gửi Sở Tư pháp thẩm định.

Ý kiến đóng góp của quý vị và bạn đọc xin gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh qua mục “HỎI – ĐÁP” của Website này hoặc Email: banthiduakhenthuongbrvt@yahoo.com.vn.

Tải dự thảo tại đây

CÁC TIN KHÁC
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 24/10/2017
Dự thảo Quy chế giải thưởng "Ngọn Hải đăng" tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 20/04/2017
1

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tin mới
Liên kết website