• 1
  • 2
  • 3
Dịch vụ công trực tuyến
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ V - Năm 2020
Góp ý dự thảo văn bản pháp luật
Ý kiến nhân dân về các danh hiệu
Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng
Ngọn Hải Đăng
Xây dựng nông thôn mới
Thống kê truy cập
Đang online: 19
Hôm nay: 427
Hôm qua: 166
Tất cả: 1,044,537
GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN PHÁP LUẬT

V/v góp ý dự thảo dự án Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) và dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ...

(17/07/2019)
Ngày 03 tháng 7 năm 2019, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có Công văn số 1266/BTĐKT-VI về việc lấy ý kiến đối với dự thảo dự án Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) và Công văn số 1270/BTĐKT-VI về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 08/2017/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

Để có có cơ sở tổng hợp các ý kiến đóng góp về 02 nội dung dự thảo trên, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi về trước ngày 30/7/2019 để Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổng hợp gửi Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Tải dự thảo dự án Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) tại đây.
Tải dự thảo Thông tư tại đây.
CÁC TIN KHÁC
Về việc góp ý quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng ở cấp huyện, cấp xã. 02/08/2019
V/v góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế Giải thưởng "Ngọn Hải đăng" tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 08/04/2019
Dự thảo Quyết định ban hành quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân Bà Rịa – Vũng Tàu ưu tú” (lần 2) 11/03/2019
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 24/10/2017
Dự thảo Quy chế giải thưởng "Ngọn Hải đăng" tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 20/04/2017
Dự thảo Quyết định ban hành quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân Bà Rịa – Vũng Tàu ưu tú” 04/04/2017
1

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tin mới
Liên kết website
Video Xem tất cả PHIM TÀI LIỆU: NGƯỜI VẼ ƯỚC MƠ