• 1
  • 2
  • 3
Dịch vụ công trực tuyến
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ V - Năm 2020
Danh hiệu
Ý kiến nhân dân về các danh hiệu
Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng
Ngọn Hải Đăng
Xây dựng nông thôn mới
Thống kê truy cập
Đang online: 57
Hôm nay: 201
Hôm qua: 140
Tất cả: 1,237,334
GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN PHÁP LUẬT

V/v góp ý dự thảo dự án Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) và dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ...

(17/07/2019)
Ngày 03 tháng 7 năm 2019, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có Công văn số 1266/BTĐKT-VI về việc lấy ý kiến đối với dự thảo dự án Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) và Công văn số 1270/BTĐKT-VI về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 08/2017/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

Để có có cơ sở tổng hợp các ý kiến đóng góp về 02 nội dung dự thảo trên, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi về trước ngày 30/7/2019 để Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổng hợp gửi Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Tải dự thảo dự án Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) tại đây.
Tải dự thảo Thông tư tại đây.
CÁC TIN KHÁC
V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các cụm, khối thi đua thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 05/05/2020
Về việc góp ý quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng ở cấp huyện, cấp xã. 02/08/2019
V/v góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế Giải thưởng "Ngọn Hải đăng" tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 08/04/2019
Dự thảo Quyết định ban hành quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân Bà Rịa – Vũng Tàu ưu tú” (lần 2) 11/03/2019
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 24/10/2017
Dự thảo Quy chế giải thưởng "Ngọn Hải đăng" tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 20/04/2017
Dự thảo Quyết định ban hành quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân Bà Rịa – Vũng Tàu ưu tú” 04/04/2017
1

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tin mới
Liên kết website
Video Xem tất cả PHIM TÀI LIỆU: NGƯỜI VẼ ƯỚC MƠ
Góp ý dự thảo văn bản