• 1
  • 2
  • 3
Dịch vụ công trực tuyến
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ V - Năm 2020
Danh hiệu
Ý kiến nhân dân về các danh hiệu
Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng
Ngọn Hải Đăng
Xây dựng nông thôn mới
Thống kê truy cập
Đang online: 22
Hôm nay: 15
Hôm qua: 2,589
Tất cả: 1,247,725
GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN PHÁP LUẬT

V/v góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế Giải thưởng "Ngọn Hải đăng" tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

(08/04/2019)
Ngày 14 tháng 8 năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Giải thưởng “Ngọn Hải đăng” tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sau một thời gian thực hiện, có một số ý kiến đề nghị  của các sở, ban, ngành và doanh nghiệp về việc sửa đổi tiêu chí xét tặng cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay. Vì vậy, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế Giải thưởng “Ngọn Hải đăng” tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh.

Để các nội dung của dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Giải thưởng “Ngọn Hải đăng” tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được tổ chức thực hiện đạt hiệu quả sau khi được UBND tỉnh ban hành, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi về trước ngày 05/5/2019 để  Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổng hợp gửi Sở Tư pháp thẩm định.

(Kèm theo dự thảo Quyết định V/v sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 5 của Quy chế Giải thưởng “Ngọn Hải đăng” tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Phụ lục tiêu chí, thang điểm xét chọn Giải thưởng “Ngọn Hải đăng” tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Tải dự thảo Quyết định tại đây.
Tải Phụ lục tiêu chí, thang điểm xét chọn Giải thưởng “Ngọn Hải đăng” tại đây.
CÁC TIN KHÁC
V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các cụm, khối thi đua thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 05/05/2020
Về việc góp ý quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng ở cấp huyện, cấp xã. 02/08/2019
V/v góp ý dự thảo dự án Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) và dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ... 17/07/2019
Dự thảo Quyết định ban hành quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân Bà Rịa – Vũng Tàu ưu tú” (lần 2) 11/03/2019
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 24/10/2017
Dự thảo Quy chế giải thưởng "Ngọn Hải đăng" tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 20/04/2017
Dự thảo Quyết định ban hành quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân Bà Rịa – Vũng Tàu ưu tú” 04/04/2017
1

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tin mới
Liên kết website
Video Xem tất cả PHIM TÀI LIỆU: NGƯỜI VẼ ƯỚC MƠ
Góp ý dự thảo văn bản