• 1
  • 2
  • 3
Dịch vụ công trực tuyến
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ V - Năm 2020
Danh hiệu
Ý kiến nhân dân về các danh hiệu
Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng
Ngọn Hải Đăng
Xây dựng nông thôn mới
Thống kê truy cập
Đang online: 75
Hôm nay: 231
Hôm qua: 140
Tất cả: 1,237,364
GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Về việc góp ý quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng ở cấp huyện, cấp xã.

(02/08/2019)
Thực hiện công văn số 864/SNV-VP ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Sở Nội vụ về việc xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nội vụ ở 3 cấp (tỉnh, huyện, xã). 

Căn cứ vào danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố. Ban Thi đua - Khen thưởng đã dự thảo quy trình nội bộ và quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng áp dụng tại UBND cấp huyện và cấp xã.

Ban Thi đua - Khen thưởng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức góp ý bản dự thảo quy trình nội bộ nêu trên. Văn bản góp ý xin gửi về Ban trước ngày 06/8/2019, file điện tử gửi về địa chỉ btdkt@sonoivu.baria-vungtau.gov.vn để Ban tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ theo quy định.

Tải dự thảo quy trình nội bộ cấp huyện tại đây.
Tải dự thảo quy trình nội bộ cấp xã tại đây.

CÁC TIN KHÁC
V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các cụm, khối thi đua thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 05/05/2020
V/v góp ý dự thảo dự án Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) và dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ... 17/07/2019
V/v góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế Giải thưởng "Ngọn Hải đăng" tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 08/04/2019
Dự thảo Quyết định ban hành quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân Bà Rịa – Vũng Tàu ưu tú” (lần 2) 11/03/2019
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 24/10/2017
Dự thảo Quy chế giải thưởng "Ngọn Hải đăng" tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 20/04/2017
Dự thảo Quyết định ban hành quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân Bà Rịa – Vũng Tàu ưu tú” 04/04/2017
1

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tin mới
Liên kết website
Video Xem tất cả PHIM TÀI LIỆU: NGƯỜI VẼ ƯỚC MƠ
Góp ý dự thảo văn bản