• 1
  • 2
  • 3
Đại hội thi đua
Góp ý dự thảo văn bản pháp luật
Ý kiến nhân dân về các danh hiệu
Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng
Ngọn Hải Đăng
Xây dựng nông thôn mới
Thống kê truy cập
Đang online: 76
Hôm nay: 140
Hôm qua: 176
Tất cả: 957,105
Hỏi đáp
Đề nghị cho biết khi xét thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất để khen thưởng thì thành tích đó được qui định cụ thể như thế nào?

Xem trả lời

Tiêu chuẩn xét tặng “Bằng khen của Thủ tuớng Chính phủ”
Đề nghị cho biết theo Nghị định 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ một trong những tiêu chuẩn “Bằng khen của Thủ tuớng Chính phủ”, đối với cá nhân, là đã được tặng Bằng khen cấp tỉnh, Bằng khen cấp bộ, vậy khi xét tặng có phân biệt bằng khen toàn diện hay chuyên đề không?

Xem trả lời

Quy trình tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” cho hộ gia đình
Đề nghị cho biết việc đề nghị tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” cho hộ gia đình được thực hiện theo quy trình nào? Thủ tục gồm những gì? Cấp nào trình? Tiền thưởng là bao nhiêu?

Xem trả lời

Xác nhận thành tích để trình khen các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng
Đề nghị cho biết ai có quyền xác nhận thành tích và phạm vi ảnh hưởng của thành tích mà cá nhân đạt được khi xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng?

Xem trả lời

Thủ tục đề nghị tặng Bằng khen cấp tỉnh
Đề nghị cho biết khi Chủ tịch Hội nông dân cấp tỉnh phát hiện một hội viên là nông dân có thành tích xuất sắc đủ điều kiện được tặng Bằng khen cấp tỉnh thì thủ tục được tiến hành như thế nào?

Xem trả lời

Phát động phong trào thi đua
Đề nghị cho biết đối với bộ, ngành không quản lý toàn diện các đơn vị ở địa phương, thì bộ ngành đó có được phát động phong trào thi đua rộng khắp các đơn vị ở địa phương không?

Xem trả lời

Tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân không được khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương lao động
Đề nghị cho biết trong quy định không khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương các hạng cho tập thể và cá nhân khi sơ kết, tổng kết trong các phong trào thi đua chuyên đề có thời gian chưa đủ 03 năm. Vậy cấp huyện, cấp xã có được tặng Giấy khen để động viên được không?

Xem trả lời

Cá nhân công tác tại các Hội được đề nghị khen cấp nhà nước
Đề nghị cho biết đối với đối tượng đã nghỉ chế độ sau đó tham gia công tác ở các hội: Hội khuyến học; Hội nạn nhân da cam… thì có được công nhận danh hiệu thi đua các cấp và đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước không?

Xem trả lời

Tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tổ chức nghề nghiệp thuộc cấp huyện được khen thưởng cấp nhà nước đến đến hình thức nào.
Đề nghị cho biết các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tổ chức nghề nghiệp thuộc cấp huyện được khen thưởng cấp nhà nước đến đến hình thức nào?

Xem trả lời

Tiêu chuẩn để khen thưởng phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Đề nghị cho biết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 quy định tiêu chuẩn để khen thưởng phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, như vậy thế nào là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ? Đánh giá cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo Hướng dẫn 27-HD/TW ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương có được không ?

Xem trả lời

1 2 3 4 5 6

 

GỬI CÂU HỎI
  Họ tên  
       
  Đơn vị  
       
Email
       
Điện thoại
       
  Tiêu đề  
       
  Nội dung  
       
     
     
 

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tin mới
Liên kết website
Video Xem tất cả PHIM TÀI LIỆU: NGƯỜI VẼ ƯỚC MƠ