• 1
  • 2
  • 3
Đại hội thi đua
Góp ý dự thảo văn bản pháp luật
Ý kiến nhân dân về các danh hiệu
Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng
Ngọn Hải Đăng
Xây dựng nông thôn mới
Thống kê truy cập
Đang online: 36
Hôm nay: 99
Hôm qua: 176
Tất cả: 957,064
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN

Về việc hiệp y khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân thuộc ngành giáo dục và đào tạo năm học 2017 - 2018 và khen thưởng cấp Nhà nước năm 2018

(03/08/2018)
Để có cơ sở tham mưu cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc ngành giáo dục và đào tạo năm học 2017 - 2018 và các tập thể cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2018. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị xem xét và cho ý kiến về việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các vấn đề khác cần quan tâm đối các tập thể và cá nhân.
Tải danh sách tại đây.
Văn bản trả lời, đề nghị quý cơ quan gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh trước ngày 10/8/2018 để kịp tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.
 
CÁC TIN KHÁC
V/v lấy ý kiến nhân dân về các trường hợp được đề nghị khen thưởng 07/05/2019
V/v hiệp y khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng tổng kết năm 2018 26/02/2019
V/v lấy ý kiến nhân dân đối với các trường hợp được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 2 năm 2018 14/09/2018
Lấy ý kiến nhân dân về các hồ sơ được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 1 năm 2018 02/05/2018
V/v hiệp y khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng tổng kết năm 2017. 05/03/2018
Lấy ý kiến từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với các doanh nghiệp tham gia Giải thưởng “Ngọn Hải đăng” lần thứ XI - Năm 2017 05/10/2017
Lấy ý kiến nhân dân về các hồ sơ xét phong tặng các danh hiệu 22/09/2017
1

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tin mới
Liên kết website
Video Xem tất cả PHIM TÀI LIỆU: NGƯỜI VẼ ƯỚC MƠ