• 1
  • 2
  • 3
Dịch vụ công trực tuyến
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ V - Năm 2020
Danh hiệu
Ý kiến nhân dân về các danh hiệu
Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng
Ngọn Hải Đăng
Xây dựng nông thôn mới
Thống kê truy cập
Đang online: 56
Hôm nay: 235
Hôm qua: 185
Tất cả: 1,132,005
NÔNG THÔN MỚI

Mục tiêu xây dựng Nông thôn mới của tỉnh BR-VT giai đoạn 2018-2020

(20/04/2018)
Xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đồng thời nhằm thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng trên địa bàn toàn tỉnh; có kết cấu kinh tế hạ tầng - xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng và an ninh, trật tự được giữ vững.

 Mục tiêu cụ thể:

- Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của các xã đã được UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Phấn đấu đến năm 2020 có thêm 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên toàn tỉnh là 37 xã (đạt 82,2%), cụ thể:

+ Năm 2018 có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Phước Long Thọ, Lộc An huyện Đất Đỏ và Bàu Lâm huyện Xuyên Mộc);

+ Năm 2019 có 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Phước Hưng, Phước Tĩnh huyện Long Điền; Nghĩa Thành, Láng Lớn huyện Châu Đức và Hòa Bình, Hòa Hội huyện Xuyên Mộc);

+ Năm 2020 có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Tân Hòa huyện Tân Thành; Bình Trung, Bình Giã huyện Châu Đức và Phước Tân, Hòa Hiệp huyện Xuyên Mộc).

muctieuntm.jpg
Người dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn ở huyện Đất Đỏ

- Triển khai thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí của Trung ương.

- Có 03/6 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (huyện Long Điền, Đất Đỏ và Thành phố Bà Rịa). Xây dựng huyện Long Điền là huyện nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa (theo Quyết định 676/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

- Cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống người dân nông thôn như: giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế xã;

- Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn; tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho người dân; thu nhập bình quân đầu người tại các xã xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 đạt 59 triệu đồng/người/năm trở lên.

(Nguồn: http://sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn/web/guest)
CÁC TIN KHÁC
Suối Nghệ về đích xã nông thôn mới nâng cao 21/02/2020
Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới: Nông thôn khởi sắc, khang trang hiện đại hơn 14/10/2019
Phát huy vai trò đảng viên trong xây dựng nông thôn mới 02/10/2019
Xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền) đạt chuẩn nông nông thôn mới 20/08/2019
TP. Bà Rịa được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 24/04/2019
Thành phố Bà Rịa đề nghị thẩm định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017 14/09/2018
Điều chỉnh một số nội dung Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 06/12/2017
Một số kết quả của Chương trình xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2017 13/10/2017
Xã Sông Xoài, Tóc Tiên - Huyện Tân Thành đạt chuẩn nông thôn mới 13/10/2017
Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới 14/08/2017
1 2 3 4 5 ...

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tin mới
Liên kết website
Video Xem tất cả PHIM TÀI LIỆU: NGƯỜI VẼ ƯỚC MƠ
Góp ý dự thảo văn bản