• 1
  • 2
  • 3
Dịch vụ công trực tuyến
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ V - Năm 2020
Danh hiệu
Ý kiến nhân dân về các danh hiệu
Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng
Ngọn Hải Đăng
Xây dựng nông thôn mới
Thống kê truy cập
Đang online: 40
Hôm nay: 118
Hôm qua: 247
Tất cả: 1,630,679
THANH TRA, KIỂM TRA

Đoàn Kiểm tra, giám sát của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.

(02/10/2023)
Ngày 26/9/2023, Đoàn công tác của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh do bà Trần Thúy Ái, Phó Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Trưởng Đoàn; ông Trà Thanh Tính, Phó Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng, Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ; đại diện Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu (Đơn vị khối Trưởng), Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Đơn vị Khối phó) cùng với lãnh đạo và chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Ban Thi đua - Khen thưởng đã tiến hành kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu. Làm việc với Đoàn kiểm tra, về phía đơn vị được kiểm tra có ông Nguyễn Văn Cẩm, Tổng Giám đốc Công ty, các thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Công ty, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Công ty.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Công ty đã báo cáo kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và 08 tháng đầu năm 2023. Trong năm 2022 và 08 tháng đầu năm 2023, đơn vị đã ban hành kịp thời các văn bản, kế hoạch triển khai các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh phát động; lãnh đạo Công ty, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Công ty đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị; kịp thời kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng xét sáng kiến của đơn vị; đã ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng, Quy chế xét sáng kiến và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng; bố trí 01 nhân viên phụ trách theo dõi công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị; ban hành các văn bản về công tác tuyên truyền, phát hiện, xây dựng, nhân rộng và giới thiệu điển hình tiên tiến; thực hiện việc xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng cho các tập thể cá nhân theo quy định, quan tâm khen thưởng cho các cá nhân là nhân viên, người lao động đã góp phần tạo động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

kiemtra_congtyvantaibien.jpg
Bà Trần Thúy Ái, Trưởng Đoàn phát biểu tại buổi kiểm tra, 
giám sát công tác thi đua, khen thưởng

Năm 2022 Công ty đạt doanh thu 258 tỷ đồng đạt 100,57% so với kế hoạch, Lợi nhuận trước thuế đạt 102,498 đạt 103,22% so với kế hoạch. Kết quả 6 tháng đầu năm 2023 tổng doanh thu ước đạt 131,694 tỷ đồng đạt 53,1% so với kế hoạch năm 2023, tăng 3,67% so với cùng kỳ năm 2022; lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 54,694 tỷ đồng đạt 58,68% so với kế hoạch năm 2023, tăng 11,33% so với cùng kỳ năm 2022.

Hàng năm, Công ty phát động, hưởng ứng các phong trào Tháng công nhân, An toàn vệ sinh lao động, tháng an toàn giao thông, qua đó kịp thời tuyên truyền, nâng cao ý thức của CBCNV về việc chấp hành pháp luật giao thông đường bộ và giao thông đường thủy, đảm bảo công tác an toàn an ninh hàng hải, phòng ngừa tai nạn lao động. Hàng tháng Công ty đều xét chi thưởng an toàn cho các bộ phận lao động trực tiếp sản xuất, đòi hỏi yêu cầu cao về an toàn lao động như hoa tiêu dẫn tàu, thuyền viên, lái xe công ty với tổng số tiền gần 400 triệu đồng/tháng.

Công ty quan tâm, khen thưởng kịp thời cho những cá nhân tiêu biểu trong lao động sản xuất. Năm 2023, Công ty đã khen thưởng đột xuất cho 02 hoa tiêu dẫn siêu tàu container OOCL Spain đã cập cảng Gemalink ở Cái Mép – Thị Vải, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu an toàn. 

Sau khi nghe báo cáo, ý kiến phát biểu của các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở, các thành viên Đoàn Kiểm tra, giám sát đã thảo luận, kiểm tra hồ sơ, trao đổi những vấn đề liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị. 

Kết luận buổi kiểm tra, Bà Trần Thúy Ái, Trưởng Đoàn đánh giá cao những kết quả đạt được về công tác thi đua, khen thưởng của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Vận tải Biển Vũng Tàu trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế đơn vị cần khắc phục và đề nghị trong thời gian tới Công ty cần tập trung rà soát bổ sung, hoàn chỉnh các quy định về công tác thi đua, khen thưởng, công tác xét sáng kiến của đơn vị đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành; triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Tỉnh phát động, tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; quan tâm hơn nữa hoạt động tuyên truyền phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.

Ông Nguyễn Văn Cẩm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ và Vận tải Biển Vũng Tàu đại diện lãnh đạo đơn vị được kiểm tra đã phát biểu tiếp thu những ý kiến kiến nghị của Đoàn Kiểm tra, giám sát, trong thời gian tới đơn sẽ vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế để đưa công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Đoàn Minh Hải
     Ban Thi đua - Khen thưởng
CÁC TIN KHÁC
Đoàn Kiểm tra, giám sát của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 16/11/2023
Đoàn Kiểm tra, giám sát của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng tại huyện Đất Đỏ 30/10/2023
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng tại Trường Chính trị tỉnh 18/08/2023
Đoàn Kiểm tra, giám sát của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Giao thông vận tải 31/05/2023
Đoàn Kiểm tra của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 11/09/2018
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 03/07/2018
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng tại Công ty TNHH Lâm Nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 09/10/2017
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa -Vũng Tàu. 10/07/2017
Đoàn Kiểm tra của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Kế hoach và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 02/12/2016
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh 21/10/2016
1 2 3 4

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tin mới
Liên kết website
Video Xem tất cả PHIM TÀI LIỆU: NGƯỜI VẼ ƯỚC MƠ
Góp ý dự thảo văn bản