• 1
  • 2
  • 3
Dịch vụ công trực tuyến
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ V - Năm 2020
Danh hiệu
Ý kiến nhân dân về các danh hiệu
Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng
Ngọn Hải Đăng
Xây dựng nông thôn mới
Thống kê truy cập
Đang online: 50
Hôm nay: 124
Hôm qua: 153
Tất cả: 1,380,015
THANH TRA, KIỂM TRA

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 tại thành phố Bà Rịa.

(29/06/2016)
Sáng ngày 28/6, Đoàn kiểm tra của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh do ông Võ Văn Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác thi đua khen thưởng tại UBND thành phố Bà Rịa và UBND xã Hòa Long. Tham dự Đoàn kiểm tra có bà Trần Thúy Ái, Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh - Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, bà Ngô ThanhThảo, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Tân Thành - Đại diện Cụm trưởng Cụm thi đua các huyện, thành phố năm 2016 (Cụm 1) và lãnh đạo, chuyên viên phòng Nghiệp vụ II, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

ktrabaria.jpg
Quang cảnh buổi làm việc tại Hội trường UBND thành phố Bà Rịa

Tại UBND thành phố Bà Rịa, sau khi nghe thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Bà Rịa báo cáo kết quả tình hình triển khai thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng tại địa phương trong năm 2016, ông Võ Văn Nam đã biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của thành phố trong thời gian qua. Thành ủy, UBND thành phố Bà Rịa đã quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng, đã triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả từ cấp thành phố đến cấp cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác thi đua khen thưởng. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương và của tỉnh như: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 12/01/2016 của UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2016…. đã ban hành các quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng, quy trình, thủ tục trong công tác xét khen thưởng; đã hưởng ứng và phát động được các phong trào thi đua do tỉnh phát động như phong trào “Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Dân vận khéo”, hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện các phong trào do thành phố phát động: Phong trào “Hoàn thành Đề án nâng cao chất lượng thành phố Bà Rịa văn hóa”, phong trào “Hoàn thành Đề án nâng cấp thành phố trở thành đô thị loại II”, phong trào “Hiến máu nhân đạo”, phong trào “Giữa các Tôn giáo - Sống tốt đời, đẹp đạo”…

Tại buổi làm việc, các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố đã đưa ra các ý kiến thắc mắc về một số vấn đề liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố như: Việc xét khen thưởng đối với các trường tư thục trên địa bàn thành phố; kiến nghị sửa đổi 1 số tiêu chuẩn quy định tại Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ cho phù hợp, việc xét và khen thưởng đối với lực lượng công an xã…Các thành viên Đoàn kiểm tra đã yêu cầu thành phố giải trình, làm rõ các nội dung trong báo cáo, trao đổi, thảo luận, phân tích những ưu điểm, hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng tại địa phương. Đồng thời, Đoàn kiểm tra đã giải đáp các ý kiến, kiến nghị của thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố đã nêu ra.

Kết luận tại buổi làm việc ở UBND thành phố Bà Rịa, ông Võ Văn Nam, Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị UBND thành phố trong thời gian tới cần tổ chức thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua và chính sách khen thưởng tại địa phương như: Tiếp tục thực hiện phong trào “Thành phố Bà Rịa cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh” do thành phố phát động nhằm phấn đấu đạt 03 xã/03 xã trên địa bàn thành phố được công nhận xã nông thôn mới vào cuối năm 2016; cần phát động thêm các phong trào trên địa bàn thành phố như: phong trào “Văn minh công sở”, phong trào “Nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ chuyên môn của CBCC”; đẩy mạnh việc khen thưởng đột xuất cho công nhân, nông dân, người lao động; khen thưởng cho lực lượng công an, quân sự xã, phường; việc xét sáng kiến phải đúng quy trình và chặt chẽ hơn.

Kiểm tra tại UBND xã Hòa Long, Đoàn kiểm tra, giám sát đã ghi nhận UBND xã đã triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp tỉnh và thành phố về công tác thi đua khen thưởng; đã thành lập được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã; trong các năm qua đã ban hành được các kế hoạch triển khai một số phong trào, qua đó khen thưởng được các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc; đã quan tâm khen thưởng đến các đối tượng là công an và quân sự xã…. Tuy nhiên, Đoàn kiến nghị UBND xã Hòa Long cần sớm ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng trên địa bàn xã; quan tâm hưởng ứng thực hiện nhiều hơn nữa các phong trào do thành phố và tỉnh phát động; phát động và khen thưởng cho các tập thể và cá nhân trong phong trào “Vì an ninh tổ quốc”; xem xét lại quy trình xét sáng kiến tại địa phương; cần quan tâm, khen thưởng đột xuất cho người nông dân lao động./.

  Phạm Thị Hải Anh
           Ban Thi đua - Khen thưởng
CÁC TIN KHÁC
Đoàn Kiểm tra của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 11/09/2018
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 03/07/2018
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng tại Công ty TNHH Lâm Nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 09/10/2017
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa -Vũng Tàu. 10/07/2017
Đoàn Kiểm tra của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Kế hoach và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 02/12/2016
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh 21/10/2016
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 tại huyện Đất Đỏ. 01/09/2016
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu. 25/08/2016
Đoàn Kiểm tra của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 24/06/2016
Đoàn kiểm tra, giám sát của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng Sở Tài chính. 20/05/2016
1 2 3 4

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tin mới
Liên kết website
Video Xem tất cả PHIM TÀI LIỆU: NGƯỜI VẼ ƯỚC MƠ
Góp ý dự thảo văn bản