• 1
  • 2
  • 3
Dịch vụ công trực tuyến
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ V - Năm 2020
Danh hiệu
Ý kiến nhân dân về các danh hiệu
Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng
Ngọn Hải Đăng
Xây dựng nông thôn mới
Thống kê truy cập
Đang online: 24
Hôm nay: 98
Hôm qua: 153
Tất cả: 1,379,989
THANH TRA, KIỂM TRA

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng tại Công ty TNHH Lâm Nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

(09/10/2017)
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng tại Công ty TNHH Lâm Nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 08/02/2017 của UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, sáng ngày 28/9/2017 Đoàn kiểm tra của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh do ông Võ Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công ty TNHH Lâm Nghiệp tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe ông Lưu Ngọc Châu, Giám đốc Công ty báo cáo tình hình triển khai, thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong thời gian qua. Qua buổi làm việc, ông Võ Văn Nam đã biểu dương Công ty TNHH Lâm Nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu nghiêm túc thực hiện các nội dung chương trình và kế hoạch kiểm tra của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; đã phát động phong trào thi đua năm 2017 như  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Tiết kiệm trong sản xuất và giảm chi phí trong sản xuất”…các phong trào đã mang lại hiệu quả rất lớn trong sản xuất, kinh doanh tại công ty. Công ty đã thành lập được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Hội đồng xét sáng kiến; đã ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng Công ty.

ktractylamnghiep.jpg
Quang cảnh buổi làm việc tại Công ty TNHH Lâm Nghiệp

Các thành viên Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Công ty giải trình, làm rõ các nội dung trong báo cáo, trao đổi, thảo luận, phân tích những ưu điểm, hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị. Đồng thời giải đáp các ý kiến, kiến nghị của Công ty đối với công tác thi đua khen thưởng như: việc triển khai kịp thời các văn bản của tỉnh và Trung ương tới đơn vị. Sáng kiến, giải pháp đối với người lao động; việc triển khai các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động… 

Kết luận tại buổi làm việc, ông Võ Văn Nam đề nghị Công ty trong thời gian tới cần tổ chức thực hiện tốt hơn công tác thi đua khen thưởng; tiếp tục quán triệt Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị nhằm chuyển biến nhận thức của lãnh đạo và CNVNLĐ về công tác thi đua khen thưởng; tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác khen thưởng; cần ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng xét sáng kiến và Quy định xét sáng kiến; nghiên cứu sửa đổi Quy chế thi đua, khen thưởng của Công ty cho phù hợp với quy định của tỉnh và Trung ương; Cần sớm nghiên cứu, triển khai các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động phù hợp với tình hình hoạt động của công ty như: phong trào “Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; việc “Phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020”…; quan tâm đề nghị khen thưởng cấp tỉnh và cấp nhà nước cho CBCNV trong Công ty./.

Lê Thị Oanh
    Ban Thi đua - Khen thưởng
CÁC TIN KHÁC
Đoàn Kiểm tra của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 11/09/2018
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 03/07/2018
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa -Vũng Tàu. 10/07/2017
Đoàn Kiểm tra của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Kế hoach và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 02/12/2016
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh 21/10/2016
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 tại huyện Đất Đỏ. 01/09/2016
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu. 25/08/2016
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 tại thành phố Bà Rịa. 29/06/2016
Đoàn Kiểm tra của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 24/06/2016
Đoàn kiểm tra, giám sát của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng Sở Tài chính. 20/05/2016
1 2 3 4

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tin mới
Liên kết website
Video Xem tất cả PHIM TÀI LIỆU: NGƯỜI VẼ ƯỚC MƠ
Góp ý dự thảo văn bản