• 1
  • 2
  • 3
Dịch vụ công trực tuyến
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ V - Năm 2020
Danh hiệu
Ý kiến nhân dân về các danh hiệu
Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng
Ngọn Hải Đăng
Xây dựng nông thôn mới
Thống kê truy cập
Đang online: 4
Hôm nay: 78
Hôm qua: 153
Tất cả: 1,379,969
THANH TRA, KIỂM TRA

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

(03/07/2018)
Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 07/02/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, ngày 29/6/2018, Đoàn kiểm tra, giám sát của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh do ông Phạm Hòa, Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị.  

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe ông Lưu Quang Kha, Phó Giám đốc  Đài Phát thanh và Truyền hình báo cáo tình hình triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian qua. Thay mặt đoàn kiểm tra, ông Phạm Hòa đã biểu dương Đài Phát thanh và Truyền hình nghiêm túc thực hiện các nội dung chương trình và kế hoạch kiểm tra của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; trong năm qua Đài đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của tỉnh phát động như: phong trào thi đua “Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua “đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020”, thi đua lập thành chào mừng kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) và các ngày lễ lớn trong năm 2018. Đài Phát thanh và Truyền hình đã thành lập được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Hội đồng xét sáng kiến; ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Đài Phát thanh và Truyền hình.

ktradaiptth2018.jpg
Quang cảnh buổi làm việc tại Đài Phát thanh và Truyền hình

Các thành viên Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Đài Phát thanh và Truyền hình giải trình, làm rõ các nội dung trong báo cáo, trao đổi, thảo luận, phân tích những ưu điểm, hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị. Đồng thời giải đáp các ý kiến, kiến nghị của Đài Phát thanh và Truyền hình đối với công tác thi đua khen thưởng như: việc đánh giá phân loại cán bộ lãnh đạo; công tác xét sáng kiến, tiêu chuẩn khen thưởng…

Kết luận buổi làm việc, ông Phạm Hòa đề nghị lãnh đạo đơn vị tiếp tục quán triệt Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị nhằm chuyển biến nhận thức của lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về công tác thi đua khen thưởng; tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác khen thưởng; kịp thời tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước và quy định về  thi đua khen thưởng đến các tầng lớp nhân dân; tăng cường phát hiện, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến các tấm gương người tốt việc tốt; phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đặt biệt là phong trào phát huy sáng kiến để làm nền tảng cho việc khen thưởng ở cấp cơ sở và cấp Nhà nước. Đồng thời quan tâm hơn nữa đến công tác phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng gương điển hình tiên tiến và khen thưởng kịp thời các gương điển hình trong các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Quan tâm đề nghị khen thưởng cấp tỉnh và cấp nhà nước cho công chức, người lao động./.

Nguyễn Thị Thanh Tú
            Ban Thi đua - Khen thưởng
CÁC TIN KHÁC
Đoàn Kiểm tra của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 11/09/2018
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng tại Công ty TNHH Lâm Nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 09/10/2017
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa -Vũng Tàu. 10/07/2017
Đoàn Kiểm tra của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Kế hoach và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 02/12/2016
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh 21/10/2016
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 tại huyện Đất Đỏ. 01/09/2016
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu. 25/08/2016
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 tại thành phố Bà Rịa. 29/06/2016
Đoàn Kiểm tra của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 24/06/2016
Đoàn kiểm tra, giám sát của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng Sở Tài chính. 20/05/2016
1 2 3 4

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tin mới
Liên kết website
Video Xem tất cả PHIM TÀI LIỆU: NGƯỜI VẼ ƯỚC MƠ
Góp ý dự thảo văn bản